• Users Online: 257
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

REVIEW

Paradigms and mechanisms of inhalational anesthetics mediated neuroprotection against cerebral ischemic stroke

Wang Hailian, Li Peiying, Xu Na, Zhu Ling, Cai Mengfei, Yu Weifeng, Gao Yanqin

Year : 2016| Volume: 6| Issue : 4 | Page no: 194-205

   This article has been cited by
 
1 Effects of Volatile Anesthetics on Postoperative Ischemic Stroke Incidence
Dana Raub,Katharina Platzbecker,Stephanie D. Grabitz,Xinling Xu,Karuna Wongtangman,Stephanie B. Pham,Kadhiresan R. Murugappan,Khalid A. Hanafy,Ala Nozari,Timothy T. Houle,Samir M. Kendale,Matthias Eikermann
Journal of the American Heart Association. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Role of Metallothionein-1 and Metallothionein-2 in the Neuroprotective Mechanism of Sevoflurane Preconditioning in Mice
Jitong Liu,Suhong Tan,Yongsheng Wang,Jia Luo,Yi Long,Xiping Mei,Yixun Tang
Journal of Molecular Neuroscience. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The Collagenase Model of Intracerebral Hemorrhage in Awake, Freely Moving Animals: The Effects of Isoflurane
Cassandra M. Wilkinson,Anna C.J. Kalisvaart,Tiffany F.C. Kung,D. Ryan Maisey,Ana C. Klahr,Clayton T. Dickson,Frederick Colbourne
Brain Research. 2019; : 146593
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 The role of PI3K-mediated AMPA receptor changes in post-conditioning of propofol in brain protection
Chenxu Wang,Ying Wei,Yuan Yuan,Yonghao Yu,Keliang Xie,Beibei Dong,Yuan Shi,Guolin Wang
BMC Neuroscience. 2019; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Comparison of neuroprotective effect of isoflurane and sevoflurane on cerebral ischemia
Halil Erkan Sayan,Vuslat Muslu Erdem,Sefika Gülsen Korfali
The European Research Journal. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Comparison of the effect of propofol and desflurane on S-100ß and GFAP levels during controlled hypotension for functional endoscopic sinus surgery
Ji Su Jang,Youngsuk Kwon,Sung Mi Hwang,Jae Jun Lee,Jun Suck Lee,Soo Kyoung Lee,Ho Seok Lee
Medicine. 2019; 98(46): e17957
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Sevoflurane prevents miR-181a-induced cerebral ischemia/reperfusion injury
Yanan Zhang,Zhengzheng Shan,Yanling Zhao,Yanqiu Ai
Chemico-Biological Interactions. 2019; 308: 332
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Evidence for a conditioning effect of inhalational anesthetics on angiographic vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage
Umeshkumar Athiraman,Diane Aum,Ananth K. Vellimana,Joshua W. Osbun,Rajat Dhar,Rene Tempelhoff,Gregory J. Zipfel
Journal of Neurosurgery. 2019; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Neuroprotective effects of midazolam on focal cerebral ischemia in rats through anti-apoptotic mechanisms
Hang Yu,Xiaozhi Wang,Fuxin Kang,Zhile Chen,Yunxia Meng,Mingming Dai
International Journal of Molecular Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Advances in stroke pharmacology
Zhenhua Zhou,Jianfei Lu,Wen-Wu Liu,Anatol Manaenko,Xianhua Hou,Qiyong Mei,Jun-Long Huang,Jiping Tang,John H. Zhang,Honghong Yao,Qin Hu
Pharmacology & Therapeutics. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 The insights into molecular pathways of hypoxia-inducible factor in the brain
Robert P. Ostrowski,John H. Zhang
Journal of Neuroscience Research. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Estrogen and propofol combination therapy inhibits endoplasmic reticulum stress and remarkably attenuates cerebral ischemia-reperfusion injury and OGD injury in hippocampus
Feng Xu,Rongji Ma,Guixing Zhang,Sheng Wang,Jiangwen Yin,Erqiang Wang,Erfeng Xiong,Qingtong Zhang,Yan Li
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018; 108: 1596
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Repeated isoflurane in adult male mice leads to acute and persistent motor decrements with long-term modifications in corpus callosum microstructural integrity
Nikita M. Bajwa,Jeong B. Lee,Shina Halavi,Richard E. Hartman,Andre Obenaus
Journal of Neuroscience Research. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Sevoflurane Postconditioning-Induced Anti-Inflammation via Inhibition of the Toll-Like Receptor-4/Nuclear Factor Kappa B Pathway Contributes to Neuroprotection against Transient Global Cerebral Ischemia in Rats
Jung-Won Hwang,Young-Tae Jeon,Young-Jin Lim,Hee-Pyoung Park
International Journal of Molecular Sciences. 2017; 18(11): 2347
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article