• Users Online: 584
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

REVIEW

The role of hydrogen sulfide in stroke

Dou Yang, Wang Zhong, Chen Gang

Year : 2016| Volume: 6| Issue : 2 | Page no: 79-84

   This article has been cited by
 
1 Advances in stroke pharmacology
Zhenhua Zhou,Jianfei Lu,Wen-Wu Liu,Anatol Manaenko,Xianhua Hou,Qiyong Mei,Jun-Long Huang,Jiping Tang,John H. Zhang,Honghong Yao,Qin Hu
Pharmacology & Therapeutics. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Regulation of Aqueous Humor Dynamics by Hydrogen Sulfide: Potential Role in Glaucoma Pharmacotherapy
Sunny E. Ohia,Jenaye Robinson,Leah Mitchell,Kalu K. Ngele,Segewkal Heruye,Catherine A. Opere,Ya Fatou Njie-Mbye
Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The cystathionine -synthase/hydrogen sulfide pathway contributes to microglia-mediated neuroinflammation following cerebral ischemia
Minjie Zhang,Xiaowei Wu,Yingxiu Xu,Meijun He,Jiaying Yang,Jie Li,Yuyao Li,Guizhen Ao,Jian Cheng,Jia Jia
Brain, Behavior, and Immunity. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Highly selective turn-on probe for H2S with imaging applications in vitro and in vivo
Natesan Thirumalaivasan,Parthiban Venkatesan,Shu-Pao Wu
New J. Chem.. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article