• Users Online: 1685
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

MEETING REPORT

Meeting report: Second Hydrogen Molecule Biomedical Symposium in Beijing, China

Chen Ou-yang, Ye Zhou-heng, Li Chong

Year : 2016| Volume: 6| Issue : 1 | Page no: 57-58

   This article has been cited by
 
1 The changes of immunoglobulin G N-glycosylation in blood lipids and dyslipidaemia
Di Liu,Xi Chu,Hao Wang,Jing Dong,Si-Qi Ge,Zhong-Yao Zhao,Hong-Li Peng,Ming Sun,Li-Juan Wu,Man-Shu Song,Xiu-Hua Guo,Qun Meng,You-Xin Wang,Gordan Lauc,Wei Wang
Journal of Translational Medicine. 2018; 16(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article